Darko Mitrović – Buntovnik sa razlogom

Autor: Marko Marjanović

Nema portala koji nije objavio vest da je voditelj emisije „Mentalno razbibavanje“, Darko Mitrović javno, usred emisije uživo, dao otkaz televiziji Nova S.

Očekivano, ova vest je postala udarna na svim medijima i društvenim mrežama.

Foto; Darko Mitrović, privatna arhiva

Živimo u vremenu medijskog linča. Redakcije gotovo bez ikakve odgovornosti stavljaju nakaradne naslove ne bi li tiraž ili broj klikova bio veći.

Majstori medijske manipulacije udaraju svom snagom. Ne birajući reči. Iznoseći uglavnom neistine.

Darko Mitrović je antivakser!

Više nego dovoljno za senzacionalne naslove u tabloidu.

Foto: printscreen

Reakcije na društvenim mrežama su kao i samo naše društvo podeljeno. Jedni ga podržavaju, drugi osuđuju. Jedni ga pljuju, drugi mu se dive.

Darko Mitrović. Čovek koji je više od decenije prisutan u medijima. Čovek koji se nikad nije libio da iskaže svoj stav. Čovek koji se nikada nije trudio da sakrije svoju emociju.

Bila to dečija radost, ljutnja, ogorčenje ili bunt.

U tandemu sa svojim kolegom i prijateljem Markom Stepanovićem nebrojeno puta nam je ukazivao na neke nenormalne pojave u društvu. Bez dlake na jeziku, u svojim emisijama je kritikovao poteze političara, umetnika, blogera. I često bio meta napada neistomišljenika, neki od tih napada su sada i predmet tužilaštva.

Ne mogu da se ne zapitam šta je razlog ovih najnovih napada.

Nepriznavanje virusa? Odgovor je netačan. U svojim emisijama nikada nije negirao postojanje virusa.

Nepriznavanje vakcina? Opet je odgovor netačan. Vakcine priznaje, poverenje u ovaj krizni štab i državu nema.

Odbijanje da primi vakcinu? Da, to je odgovor na ovo pitanje.

Da li ima pravo da ne primi vakcinu, ili je u obavezi da primi istu, odgovore na ta pitanja sam potražio od advokata koji bavi ljudskim pravima, Uroša Siljanovića.

MM: Da li je gradjanin u zakonskoj obavezi da primi vakcinu?

Građanin nije u obavezi da primi vakcinu, kao što za bilo koje odraslo lice vakcina, kao ni bilo koja medicinska intervencija, ne može biti obavezna, sem u slučaju nužde za konkretno lice, kada nema vremena za drugo mišljenje, odnosno mišljenje drugog lekara.

Pravo na drugo mišljenje je, pored prava na obaveštenost i pristanak na medicinsku intervenciju, osnovno pravo pacijenata.

Čak i najmanja medicinska intervencija protiv volje odraslog čoveka, koji je u stanju da dâ punovažan pristanak, uz narušavanje njegovog fizičkog integriteta, mora se tretirati kao mešanje u pravo na poštovanje privatnog života.“

Ovo su presude u predmetima Evropskog suda za ljudska prava Štork protiv Nemačke od 16.juna 2005.godine i Priti protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 29.4.2002.godine, s tim da se u presudi Priti protiv Ujedinjenog Kraljevstva navodi da je odbijanje medicinske intervencije ograničeno je zaštitom pacijenata od delovanja koja imaju pogubne posledice za njihove živote i zdravlje, ali se to odnosi na konkretnog pacijenta, odnosno konkretno lice, kome je u datom trenutku ugrožen život, a ne na celu populaciju.

Narušavanje fizičkog i psihičkog integriteta je zabranjeno članom 25 Ustava Republike Srbije, koji zajemčuje nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, a Evropska konvencija o ljudskim pravima u članu 3 zabranjuje mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, što je ekvivalent narušavanju fizičkog i psihičkog integriteta.

Kod zabrane mučenja dodaje sledeće – od zabrane mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja nema odstupanja u vanrednim okolnostima, po članu 202 stav 4 Ustava Republike Srbije i po članu 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Po Konvenciji iz Ovijeda o ljudskim pravima i biomedicini, koju je Republika Srbija kao članica Saveta Evrope ratifikovala 2010.godine i dužna je da je, kao i praksu Evropskog suda za ljudska prava, direktno primenjuje, medicinska intervencija se može izvršiti isključivo ako je lice, nad kojim treba da se izvrši medicinska intervencija, dalo svoj dobrovoljni pristanak, nakon što je obavešteno o prirodi, posledicama i rizicima konkretne medicinske intervencije.

13.11.2020.godine Narodna skupština je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti unela u član 33 Zakona NEUSTAVNU ODREDBU, po kojoj se može odrediti preporučena ili obavezna vanredna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.

Međutim, Parlamentarna Skupština Saveta Evrope je 27.januara 2021.godine donela Rezoluciju broj 2361 (2021), u kojoj je u tački 7.3 potvrdila da vakcina nije i ne sme biti obavezna i da niko ko ne želi da se vakciniše i ko se nije vakcinisao ne sme biti diskriminisan !!!

Građani se mogu pozvati na član 25 Ustava Republike Srbije, Konvenciju Saveta Evrope iz Ovijeda o ljudskim pravima i biomedicini, na pomenute presude Evropskog suda za ljudska prava i na Rezoluciju Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope br.2361 (2021).

MM: Da li postoji odgovornost proizvođača u slučaju neželjenih dejstava vakcine?

– Što se tiče odgovornosti proizvođača za neželjena dejstva vakcine, ona zavisi od toga da li lice, koje se vakciniše, potpisuje izjavu o odricanju od tužbe za naknadu štete ili ne.

Ukoliko potpisuje, onda nema pravo na naknadu štete zbog neželjenih efekata. Problem sa ovim vakcinama je što se ne znaju unapred nus-pojave i trajanje imuniteta od njih.

Takođe je problem što su od ALIMS-a uglavnom dobile privremene ili uslovne dozvole, a ne dozvole na 5 godina. !!!

Privremena dozvola za lek ili medicinsko sredstvo se izdaje samo u slučaju katastrofa ili epidemija, a uslovna na 12 meseci.

MM: Koje je Vaše mišljenje o „slučaju“ voditelja Darka Mitrovića?

„Što se Darka Mitrovića tiče, prekršena mu je sloboda izražavanja, jer postoji razlika između anti-vakserstva i rasprave o vakcini ili kritike vakcine bez osude ljudi koji su se vakcinisali ili bilo kakvog nametanja svog stava i ličnog izbora.“

Darko Mitrović nije pozivao druge da se ne vakcinišu, već je samo postavljao pitanja o nus-pojavama i trajanju imuniteta.i pozivao je na diskusiju o vakcinama kao medicinskom sredstvu.

Osim slobode izražavanja, prekršena mu je i zabrana diskriminacije, a pogrešnom interpretacijom njegovih reči su mu povređeni čast i ugled. 

Nemam pravo javno da dajem pravne savete, ovo je čisto pravno mišljenje, gospodin Mitrović će verovatno angažovati nekog mog kolegu da mu bude punomoćnik ukoliko bude smatrao da je to neophodno, ovo je ono što mogu da kažem.“, zaključuje Siljanovic.

Poštovani čitaoci, ovim tekstom ne želim da vas ubeđujem da se vakcinišete ili ne. To je svakako lična odluka.

Cilj mi je bio da pružim podršku jednom novinaru, slobodu govora, pravo na različitost, pravo na izbor.

Pravo na drugačije mišljenje.

I lični stav, voleli ga ili ne, jedno mu morate priznati: Dare ima ono što mnogi koji se bave javnim poslom nemaju!

Siguran da znate na šta mislim.

2 komentara na “Darko Mitrović – Buntovnik sa razlogom

  • 4. aprila 2021. at 20:34
    Permalink

    Odmah na You tube, ionako TV retko ko gleda …

  • 6. aprila 2021. at 19:17
    Permalink

    Darko misli kao i dosta gradjana, vakcine su zbrzane, sa privremenim dozvolama, pratite Nestora, sad je u penziji i dalje prati svetsku medicinsku literaturu, i ne mora da cuti. Kidisu na Dareta sada, bas svi, cak i navodni nezavisni mediji, a kada misle isto rezimski i (kao) nezavisni, jasno je da su u istom timu!!! Zalosno, jer neki od nas su verovali da ipak ima slobodnih medija.

Comments are closed.