Načelnik policije ili šef organizovane kriminalne grupe?

Autor: Marko Marjanović / Zoran Petrović

Obaveštavamo Vas da je Sindikat ujedinjene policije (SUP) u skladu sa Statutom SUP-a i sindikalnim načelima uputio zahteve ministru policije, Aleksandru Vulinu, kako bi ostvarili socijalni dijalog kojim bi se unapredio materijalni položaj i radno pravni status zaposlenih u MUP-u. 

U tom cilju našim zahtevima, ali i konstruktivnim predlozima, ponudili smo novom ministru partnerstvo u profesionalizaciji, dekriminalizaciji i depolitizaciji policije. Ukazali smo na goruće probleme u Ministarstvu i dali predlog smatrajući da smo partneri u  sprovođenju nužne reforme, kojom bi se odvojilo „žito od kukolja“ i povratio ugled Ministarstvu, koji je ozbiljno urušen.

Međutim, naša namera, koja se zasniva na iskrenoj želji socijalnih partnera, nije prepoznata i na opšte zaprepašćenje odbijena je ponuđena partnerska ruka.

Ovakav vid nesaradnje i nebrige ministra jedino smo mogli opravdati sumnjom da ministar od strane svojih saradnika nije obavešten sa našim podnescima i predlozima.

Možda je u pitanju nestručnost, nezainteresovanost ili su neki službenici „zaštićena lica“ od strane ministra Vulina?

Ukazali smo na nezadovoljstvo zaposlenih da se preko MUP-a vode političke borbe i da se MUP zloupotrebljava u dnevno političke teme.

Afere “Jovanjica“, “Krušik“, „Savamala“ i na kraju „prisluškivanje predsednika Aleksandra Vučića“ urušile su ugled svim zaposlenim u MUP-u i dovele do ogromnog nezadovoljstva.

Našim podneskom ukazali smo da je nepotističkim i partokratskim dovođenjem u MUP-u Dijane Hrkalović, Nenada Vučkovića „Vučka“,  Gorana Papića i dr. pričinjena ogromna šteta Ministarstvu i javnom interesu.

Posebno smo ministru ukazali na nezakonitost i korupciju u PU Vranje.

Dana 13.4.2021. godine Ministar policije Aleksdandar Vulin posetio je Policijsku upravu u Vranju. Zaposleni u PU Vranje željno su očekivali i verovali da je dolaskom ministra borba protiv korupcije otpočela.

Foto: Aleksandar Vulin / Direktno.rs

Međutim, kratka poseta završena je medijskom propagandom: „nastavlja se borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa u svim delovima Srbije“. Nezadovoljni zaposleni, još više dezorjentisani ovakvim činom, upućivali su nam pitanja: „koja je to tačno borba koja se nastavlja

Takođe istim dopisom upoznali smo ministra sa stvarnim ostvarenim rezlutatma i pravim činjeničnim stanjem u PU Vranje i kao odgovornog za takvo stanje uputili apel da HITNO razreši sa dužnosti načelnika PU Vranje, Igora Živkovića.

Kao opravdane razloge, naveli smo naše obrazložene razloge utemeljene u 13 tačake:

1.        Da je putem korupcije i nepotizma na uštrb bezbednosti građana na mestu načelnika Policijske uprave u Vranju postavljen Igor Živković. Naime kako bi se legalizovala namera moćnika u MUP-u, ali i kontroverznih biznismena raspisuje se interni konkurs na kojem je unapred izabran i određen Igor Živković. Vrši se zastrašivanje i defiluje se moć pomoćnika direktora Slobodana Malešića i Ivana Ristića, koja je uticala da se na internom konkursu jave samo tri kandidata.

U takvim neravnopravnim uslovima, gde je Igor Živković,  kandidat koji je favorizovan u svim konkursnim fazama, nakon izvršenog internog konkursa od tri kandidata Živović je bio drugoplasirani kandidat. Kako isti nije pokazao kvalitete kojima se samo hvalio, i pored nespornih boljih kvaliteta prvoplasiranog, od strane Direktora policije postavlja se Živković kao drugoplasirani kandidat.

Takvim nepotističkim činom postavljen je kandidat koji ne poseduje   lične, socijalne sposobnosti i kompetencije i ne zadovoljava kriterijume da rukovodi i brine se za bezbednost građana na području PU Vranje.

Foto: Igor Živković

2.        Miljenik direkora policije, zbog ranijeg gubitka kredibiliteta, vrlo brzo je došao na udar medija i medijskih afera „Sodoma i Gomora u Policijskoj upravi u Vranju“ i raznih drugih članaka lokalnih medija, dnevne štampe ali i tabloida kojim se dodatno urušio ugled Ministarstva.

Građanima i zaposlenima, poznat je po tome što je tradicionalno vršio privatna obezbeđenja kafića i nasilničkom ponašanju radeći kao izbacivač po uzoru na svog oca.

3.        Zbog povezanosti sa direktorom policije, odnosno klasićem, pomoćnika direktora policije Slobodana Mališića, načelnik Živković Igor dobija na korišćenje sporan stan koji je predmet sudskog spora između MUP-a i porodice Stojanović iz Vranja.

Stan se koristio za žurke i ljubavne sastanke. Ovakav razvrat i blud iritirao je stanare zgrade „KarinGtonka“, vlasnika spornog stana, tako da  je načelnik ponovo bio na udaru medija člankom : “Čiji je, zapravo Živkovićev stan“.

Vlasnik stana nakon sudskog postupka zaključava vrata, dok načelnik Živković razvaljuje vrata i protivpravno se useljuje u tuđ stan gde i sada živi sa porodicom i ako poseduje porodičnu kuću u Vranju.

4.        Kao načelnik PU Vranje trgovinom uticajem i zloupotrebom službenog položaja preduzeo je sve mere i radnje da zaštiti  vlasnika firme “Saba Belča”, S. E., koji je inače u akciji Službe za borbu protiv organizovanog kriminala bio hapšen.

Zaštita se ogledala u vidu amnestiranja od svih prekršaja, a  posebno što je izdao naređenje da se ne zaustavljaju i ne kontrolišu TMV vlasništva navedenog preduzeća. Ovo preduzeće je nakon ugovora sa Gradom Vranje vršilo izgradnju i održavanje puteva na području grada Vranje, TMV na kojima su bile reg, oznake „KS“, odosno privremenih organa sa teritorije AP KiM.

Kasnije je kao vid zahvalnosti ovo preduzeće kao podinvestitor asfaltiralo je put do kuće načelnika u ul. H.T, inače put koji nije projektovan i zaveden kao ulica

5.        Trgovinom uticajem i vezama sa pomoćnicima direktora Slobodanom Mališićem i Ivanom Ristićem, načelnik Živković za svog zamenika postavlja zeta (supruga rođene sestre), Marković Nenada.

Marković Nenad je takođe akter intriga i poznat je javnosti po tome što je upao u razgovor sa osobom koja je bila na meri, sa kojom su ugovarali šverc stoke na AP KiM.

6.        Kao posledica povezanosti, kako se u javnost govori, u migranskoj krizi i prevoza migranata, kojom je stekao moćne zaštite u MUP-u, omogućeno mu je da na području PU Vranja sprovede nepotističko partokratsku sistematizaciju.

–           Usled uticaja politike i na zahtev kontraverznih biznismenema, na ključnim pozicijama u PU Vranje postavio je „stručnjake“ iz Vladičinog Hana i Surdulice koji u Vranju nisu poznavali ni jednu ulicu i nisu poznavali pošteno ni 10 građana i uopšteno nisu imali potrebne kriterijume i karakteristike za postavljenje na ta radna mesta načelnika OP, načelnika OKP, šefa OKP i kordinatora PU Vranje.

–           Iskoristio je uticaj, na zaprepašćenje zaposlenih koji su bili užasnutim postupkom postavljenja švalerke na radnom mestu kordinatora. 

–           Jedini je načelnik u MUP-u koji ima dve sekretarice, pored jedne koje je unapredio i koja je rešenjem raspoređena u OKP (a radi kao sekretarica), za drugu sekretaricu postavio je svastiku J. Đ. S.

–           Pod uticajem bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović i Ivice Tončeva raspisao je interne konkurse sa unapred izabranim kandidatima. Međutim, njihovi planovi su osujećeni i na konkursu se prijavio kandidat koji se nije bojao njihove moći, uticaja i straha koji su širili. Posebno je zanimljiva činjenica da je na napred navedenom internom konkursu,  unapred određena kandidatkinja M. M. Z., pala u prvoj fazi testiranja (test intelegencije).Ista je sa radnog mesta upravnih poslova na kojem je radila sa SSS, premeštena na radno mesto Vođa grupe za suzbijanje kriminala u PS Bosilegrad sa 7. Stepenom stručne spreme.

To za one neupućene (pojašnjenja radi), može se uporediti kao kada bi vozaču traktora poverili da vozi helikopter.

Na istovetan način putem sistematizacije načelnik je sa radnog mesta domara M.N. unapredio na mesto šefa radionice sa višom stručnom spremom i uslovom da u roku od dve godine završi višu školu. Kasnije kada je isti završio višu školu premestio ga je na radno mesto inspektora u OKP PU Vranje gde i sada radi.

–           Dalje, načelnik Živković je u vreme zabrane zapošljavanja  i bez internog ili javnog konkursa zaposlio M. A. u PU Vranje na radnom mestu sa 7. stepenom stručne spreme. Zaposlena je inače supruga pripadnika SUKP Nenada A. koji bi trebao da bude sinonim za pravdu i zakonitost. Međutim suprotno tome do ovakve korupcije došlo je kao vid zahvalnosti i protivusluge što su pripadnici SUKP svojim pristrasnim i neprofesionalnim radom abolirali načelnika PU Vranje i mnogobrojne starešine PU Vranje od krivične i disciplinske odgovornosti.

Time je krug sistemske korupcije zatvoren i učvršćen klan akademaca.

 – Načelnik Živković zloupotrebio je  odredbu čl. 135. stav 3. t.3. Zakona o Policije u Uredbe na osnovu kojih je došlo do zapošljavanja  na određeno vreme (supružnika i dece lica koja su izgubila život ili su povređena u vršenju ili povodom obavljanja službenih dužnosti, uz ispunjenje uslova za rad na određenom radnom mestu) kako bi zaposlio druge  koji ne ispunjavaju te uslove.

Kao jedan od tih slučajeva naveli smo da je  koruptivnim zapošljavanjem D.S. u PS Trgovište, posao izgubila supruga ranjenog kolege, koja ispunjava sve uslove. 

7. Što se tiče medijske izjave od 13.4.2021. godine da je ministar „sa načelnikom i rukovodiocima Policijske uprave u Vranju razgovarao o ostvarenim rezultatima i prioritetima rada u narednom periodu“, našim dopisom upoznali smo ga sa činjenicama:

–           Građani grada Vranja izrazili  su nam zabrinutost povodom saznanja da je na graničnom prelazu „mađarska policija u autobusu iz Preševa zaplenila 110 kg heroina“.

SUP je dopisom UP br.01-1/18 od 12.01.2018. godine obvestio načelnika da je mađarska policija tokom vikenda (16/17.12.2017. godine) u autobusu „Mimoze 93“ iz Preševa koji je krenuo put Sent Galena u Švajcarskoj preko Mađarske otkrila 110 kilograma čistog heroina koji je na zapadno-evropskom tržištu vredan preko 5 miliona evra.

Načelnik je sa ovim švercom narkotika upoznat našim dopisom,  ali nikada nikakve mere i radnje nije sproveo na daljoj proveri tih saznanja.

–           Dana 9.7.2019. godine prilikom pretresa stana i drugih prostorija pripadniku SBPOK-a, S. S., od strane odeljenja za borbe protiv organizovanog kriminala pronađeno je i zaplenjeno oko 21 kg marihuane. Načelnik Živković i PU Vranje, nemaju nikavog saznanja ni udela u realizaciji istog postupka.

– Dana 22.02.2021.godine španska policija uhapsila je 13 članova špansko-srpske organizovane grupe koja se bavi uzgajanjem i prodajom marihuane, zaplenivši 71 kg marihuane u pupoljcima, 1.200 biljaka, 60 grama kokaina, 30 grama hašiša i 10.500 evra u gotovini. Od 13 uhapšenih čak osam ih je iz Vranja, starosti od 25 do 53 godine, a među njima su i četiri žene, među kojima je i bivša novinarka RTV Vranje.

Međutim načelnik nije obavešten o putevima kretanja i švercu droge, jer je kao prioritet u radu odredio praćenje, snimanje i presluškivanje naših sindikalnih aktivista i disciplinovanje zaposlenih.

–           Dana 01.4.2021.godine u okviru akcije „Gnev“ inspektori UKP  prilikom primopredaje 50 kg marihuane, uhapsili su B.P. (1996), N.S. (1996), Ć.O. (1989), I.S. (1996) i A.L. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, koja je transportovana sa područja Bujanovca ka Beogradu u cilju dalje prodaje.    

Kao rekapitulaciju „ostvarenih rezlutata“ upoznali smo ministra da je u poslednjem izveštaju  Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala  (GI-TOC), organizacije sa sedištem u Švajcarskoj-Ženeva, među pet gorućih problema u jugoistočnoj Evropi, Vranje se istaklo i zauzelo prvo mesto kao leglo organizovanog kriminala u nastajanju . Prema istraživačima ime grada se sve više pominje u medijima i policijskim izveštajima o trgovini drogom i švercu migranata. Prema ovom izveštaju, Vranje „ima sve karakteristike žarišta organizovanog kriminala“, pozivajući se na blizinu Kosova i Metohije i Bugarske, auto-put E-75, koji je poznati švercerski put od Severne Makedonije do Centralne Evrope kroz Srbiju i Bugarska, ali i ekonomska i politička situacija.

8. Upoznali smo ministra da se dana 20.7.2020. godine dogodilo  dvostruko ubistvo u Vranjskoj Banji.

Vezano za to, upoznali smo ministra  da se u javnosti spekuliše da je pored nestručnosti, načelnik Živković zaštitio policijske službenike koji su krivi za izvršene propuste usled kojih se ne može obezbediti dokazi za pronalaženje ubice. Preneli smo ministru da je porodica ubijenih ogorčena na rad PU Vranje. Javnost je uznemirena i uplašena znajući da se dvostuki ubica slobodno šeta osam meseci nakon izvršenog ubistva

.

9. Posebno smo stavili akcenat na tačku 9. našeg podneska.

Prijavili smo da načelnik Živković nije preduzeo potrebne mere i radnje (nečinjene), nakon što je bio upoznat sa prijavom, da Stamenković Marjan  poseduje nelegalni pištolj i da će istim lišiti života T. H., zbog koje je bio osuđen na zatvorsku kaznu pokušaja ubistva.

Zbog ovakvog nečinjenja od strane načelnika PU Vranje (kao odgovorno lice), Marjan Stamenković je dana 20.2.2021.godine oko 18,00 časova u prostoriji benzinske pumpe OMV, lišio života A. S., a zatim izvršio samoubistvo pištoljem za koji je prijavljen da ga poseduje pre nastalog događaja.

Na ovaj način (nečinjenja mera iz nadležnosti), načelnik Živković je odgovoran za dva života i od ministra smo zahtevali da se protiv istog  pokrene krivična odgovornost. Pored ostalog to je zahtev porodice pokojne A., ali i javnosti koja je upoznata sa činjenicama da je PU Vranje bila upoznata da je ubica pretio ubistvom i posedovao pištolj, koji nije bio prdmet pretresa,a samim tim nije sprečeno ubistvo.

Međutim nakon naše prijave načelnik je obavešten sa navodima naše prijave (kao i sa svim predhodnim) i omogućeno mu je da sakrije tragove svoje odgovornosti i naknadnim sačinjavanjem pismena prekrije izvršene propuste sa katastofalnim ishodom.

10.      Upoznali smo ministra policije da Grad Vranje potresaju učestali delikti koji su medijski nazvani „Vranje grad piromana“, koji nisu rasvetljeni, a koji imaju za cilj reketiranje, zastrašivanje i izazivanje panike:

–           Dana 15.4.2019. godine za sada nepoznati izvršioci, u bazi građevinskog preduzeća „5D“ u selu Prevalac, zapalili su radne mašine i vozni park ove kompanije.

Do ovog drskog i krajnje bezobzirnog dela došlo je od strane trojice maskiranih i naoružanih muškaraca koji su najpre oteli i vezali radnika obezbeđenja, a zatim zapalili radne mašine čime su vlasnicima preduzeća, porodici Ugarčić, pričini štetu od preko 500.000,00€. Delo nije rasvetljeno, a javnost je uznemirena. Špekuliše se da je to delo bande  „Belivuka“u saradnji sa lokalnim kriminalnim bandama.

–           Dana 19.2.2020. godine zapaljen je auto u Kosovskoj ulici u Vranju,  delo ne rasvetljeno građani su uznemireni.

–           Dana 27.9.2020. godine zapaljen je auto treneru FK„Dinamo“ iz Vranja D. A., delo je ne rasvetljeno, uznemirena i zastrašena javnost.

11.      Upoznali smo ministra da su dana 06.5.2019. godine mnogobrojni nezadovoljni građani za svoju bezbednost, svoj bunt i nezadovoljstvo u rad načelnika PU Vranje, izrazili ispisivanjem  grafita „Živkoviću, Vranje te neće“. Grafiti su bili ispisani na vidnim mestima zidova i zgrada u Vranju koji su izazvali uznemirenje građana.

12.      Prijavili smo Vam da je načelnik Živković stvorio klan zaštićenih (istomišljenika i neosnovano unapređenih), kojima je omogućeno da se za vreme rada švalerišu, korište službena vozila u privatne svrhe, alkoholišu i vrše radne nezakonite i štetne radnje po ugledu Ministarstva.    

13.      Načelnik Živković je pored svih nezakonitosti, uznemiravanja javnosti i zabrinutosti žrtava, vršio neosnovano nagrađivanje sebe i svojih saradnika i na taj način neosnovano oštetili budžet i stvarali nezadovoljstvo među zaposlenima.

Naglašavamo da je opravdano nagrađivanje mnogih policijskih službenika koji su nesebičnim, prekovremenim i danonoćnim radom tragali za ubicom i svojom pojavom ulivali spokojstvo zabrinutim građanima. Isti su kao pravi profesionalci zanemarili neprofesionalno i nezakonito postupanje načelnika i odgovornost za izazvanu tragediju. Pokazali su čvrstu rešenost da spreče dalje širenje panike i nespokojstvo građana.

Što se tiče drugog dela nagrađivanja favorizovanih i neosnovano nagrađenih, našim dopisom ministru opisali smo u kom obliku su oni tačno dali nesebičan doprinos i kako se njihovim nagrađivanjem osramotio rad zaslužnih i ostalih zaposlenih u PU Vranje.

Shodno svemu napred navedenom obaveštavamo javnost da ministar policije na opšte razočarenje nije prihvatio partnersvo da u okviru MUP-a i nadležnih institucija rešavamo sva navedena nezakonita, koruptivna i neprofesionalna ponašanja u MUP-u.

Posebno nećemo da dozvolimo da neko ko je odgovoran za gašenje dva života izbegne odgovornost samo zato što je štićenik direktora policije, pomoćnika direktora Slobodana Malešića i Ivana Ristića.

Takođe, obaveštavanjem javnosti da smo iz napred navedenih razloga  (sa ili bez ministra), putem uzbunjivanja javnosti otpočeli našu iskrenu borbu na zaštiti ugleda Ministarstva i javnog interesa.

                                                      Predsedavajući saveta SINDIKATA UJEDINjENE POLICIJE,

                                                                                  Zoran Petrović