SINDIKAT POLICIJE: Podržavamo svaki vid legalne borbe na ostvarivanju, očuvanju prava i posebno očuvanju životne sredine.

Autor: Marko Marjanović

Obaveštavamo Vas da Sindikat ujedinjene policije najoštrije osuđuje incidente od 27.11.2021. godine u kojim su učestvovali policijski službenici i zahteva od ministra policije g. Aleksandra Vulina i nadležnih stuktura da u skladu sa zakonom pokrenu postupke na utvrđivanju odgovornosti aktera, tekst dopisa Vam prenosimo u celosti:

Poštovani, na početku ove korespondencije želimo da Vam ukažemo da Sindikat ujedinjene policije (SUP), deluje svrsishodno u skladu sa Statutom SUP-a i sindikalnim načelima. To znači da je naša sindikalna organizacija dosledna sindikalnim načelima i nikako nije režimski ili prorežimski sindikat.

Razlog našeg obraćanja je dešavanje od 27.11.2021. godine koje je okarakterisano od strane javnosti kao „Slom pravne države“ i „kapitulacija policije“. Dešavanje koje je pre svega urušilo sve višedecenijske napore da se vrati poverenje građana u policiju. Dešavanja koja su izazvala revolt i negodovanje, kako kod građana tako i kod zaposlenih u MUP-u.


U tom cilju, nakon nemilih događaja, sagledali smo sve činjenice i okolnosti kojim raspolažemo i na osnovu prikupljenih saznanja utvrdili sledeće:


Komandir Policijske uprave za grad Beograc-PS Savski Venac, major policije, Aleksandar Krstić, dana 27.11.2021.godine, za vreme obavljanja delatnosti postupio je nezakonito, neprofesionalno i suprotno Kodeksu policijske etike.


Takvim svojim ponašanjem, pre svega povredom odredbe člana 31, 32, 33 stav 5,6 i 7, čl.45 Zakona o policiji, izvršio je na štetu Javnog interesa i ugleda Ministarstva.
Naime dana 27.11.2021.godine od strane građana širom Republike Srbije organizovana je blokada ključnih puteva u znak protesta zbog usvajanja zakona o eksproprijaciji zemljišta i zakona o referendumu. U konkretnom slučaju po našim saznanjima na poziv organizacije „Kreni Promeni” i više ekoloških udruženja okupio se veći broj građana koji su blokirali deo autoputa kod Sava Centra.


Napred navedeni Krstić je spornog dana i vremena u svojstvu komandira IJP, uhvatio ispod desne ruke žensko lice -Snežanu Mišić Bogunović (do čijih generalija se došlo putem medija), obratio joj se neprimerenim i neslužbenim glasom, citat: „Jesi svesna BRE šta radiš“, što se nesporno utvrđuje na snimku.

Tom prilikom Snežana se na osnovu snimka kretala bez pružanja otpora. Takođe, se nesporno utvrđuje da od strane ovog ženskog lica major Krstić nije napadnut i nisu stečeni uslovi za primenu policijskih ovlašćenja.

Suprotno tome Krstić primenjuje neke nezakonite neslužbene radnje na taj način što je dejstvom sile i guranjem desne ruke između međunožja imenovane Snežane, istu doveo do nagnutnog položja (ponižavajućeg), što je iskoristio da istu baci preko bankine.


Ovakvo neprimereno – nezakonito ponašanje izazvalo je revolt prisutnih građana, gde se jedno muško lice obratilo majoru Krstiću rečima, citat: „Šta ćete, da gurate goloruki narod“.


Major Krstić iz neposredne blizine, istom građaninu je arogantno odgovorio, citat: „tako je“ i krenuo u pravcu istog. Zatim je ne pridržavajući se mera za sprečavanje i suzbijanje bolesti Kovid-19, bez zaštitne maske, neposredno prišao ovom muškom licu i počeo da ga gura.

Foto: Youtube printscreen

Oštećeno lice je rukama istog odgurnulo i upozorilo rečima, citat: “skloni se od mene“. Major Krstić se tom prilikom drsko i neprimereno unosio istom u lice i ni jednog momenta nije primenio ni jednu službenu radnju i zakonom propisanu meru.


Pre svega isti je morao da koordiniše, nadgleda rad i komanduje pripadnicima IJP. Njegovo postupanje je moralo da se zasniva na bazi zakonitog postupanja koje je kao pripadnik Kriminalističke policijske akademije morao da nauči. Zatim da u skladu sa svojim ovlašćenjima isto primeni u cilju uspostavljanja narušenog JRiM ili sprečavanja izvršenja KD i uspostavljanja normalnog saobraćaja.

Međutim, sve te zakonite radnje su izostale tako da na snimcima, bez obzira na prethodno vreme ili eventualno postojanje izazivanja ili provokacije od strane građana, utvrđuje se jedno arogantno neprimereno i nezakonito postupanje. Posebno što je nezakonita radnja intepretirana putem medija i društvenih mreža širom zemlje.


Shodno napred navedenom u cilju zaštite ugleda Ministarstva potrebno je da se najpre obavesti nadležno Tužilaštvo radi kvalifikacije krivičnog dela.

Dalje, da se prikupe dokazi i protiv istog pokrene disciplinski postupak nakon čega primenom čl. 217. stav 4. Zakona o policiji, Krstić Aleksandar na obrazložen predlog neposrednog starešine, PRIVREMENO UDALjI sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesima službe, ometalo postupak prikupljanja dokaza ili ometalo tok krivičnog ili disciplinskog postupka.


To posebno u skladu sa obrazovanjem i radnim mestom na kojem imenovani radi, obavezuje istog da daje pozitivan primer zaposlenima a ne svojim drskim i bahatim nezakonitim ponašanjem da narušava ugled MUP-a.
Takođe imajući u vidu da je Krstić svojim činom deskreditovao propagandni video MUP-a pod nazivom „Mi smo uvek tu“, neizbežno je da se isti video izbaci iz upotrebe i sa zvaničnog sajta MUP-a.

Dana 27.11.2021.godine, kako saznajemo iz medija, pokret “Ne davimo Beograd“ i “Zajedno za Srbiju“ prijavili su protest –jednočasovnu blokadu Mosta na Savi u Šapcu, sa početkom u 14,00 časova. Tom prilikom za vreme održavanja protesta došlo je do teškog incidenta koji je uznemirio javnost.


Naime za vreme protesta, dolazi do sukoba demonstranata i pristalica SNS-a, koji su organizovano krenuli na svečanu akademiju povodom proslave 13-tog rođendana u Štark Areni u Beogradu.


Građani su u znak protesta zbog usvajanja zakona o eksproprijaciji zemljišta i zakona o referendumu, svoje nezadovoljstvo iskazali blokadom saobraćajnice na Mostu na Savi u Šapcu. Ovaj neodobreni skup obezbeđivali su pripadnici policije PU Šabac.


Za vreme protesta dolazi do jasnih tenzija koje su nesumljivo ukazivale da će doći do eskalacije sukoba.

Međutim, pripadnici policije se pod nerazjašnjenim okolnostima povlače sa mesta dešavanja.


Takvim nezakonitim činom koji je od strane javnosti okarakterisan kao „Slom pravne države u Šapcu“ i “kapitulacija policije“, omogućeno je izvršenje kasnijih krivičnih dela i prekršaja.


Nakon što su se kolege povukle, kolona na čijem se čelu nalazio bager je krenula preko ljudi na barikade. U toj nameri po izvorima iz medija, bagerom je upravljao Nebojša Stojičević-Jurin, koji se nije obazirao na bezbednost građana. U jednom momentu grupa građana staje na utovarnu lopatu bagera u pokretu i na taj način onemogućili su dalje kretanje.

Tada lice koje je identifikovano kao Dragan Milovanović – Crni nakon kraćeg „koškanja“, penje se na bager i rukom zadaje nekoliko udarca u predelu glave vozaču bagera, Dušku Prokiću.

Foto: Gerila


Nakon toga, iz vozila koja su se nalazila u koloni iza bagera, izlazi grupa građana koji su u rukama držali drvene palice dužine oko 1 metar i jedno lice koje je u ruci držalo čekić i svi zajedno fizički nasrću na aktviste protesta zadajući im udarce rukama i palicama.

Ova lica su na sebi imala kape i maske koje su im sakrivali lica. Na ovakav nasilnički način i primenom sile ova lica okarakterisana kao „batinaši“ su probili blokadu i omogućili kretanje kolone.
Nesporno je da je vozač bagera ugrozio spokojstvo i bezbednost građana, nesporno je da je „Crni“ izvršio prekršaj i da su ova lica sa palicama i čekićem, izvršila nekoliko krivičnih dela.

Sporno je po čijem naređenju su se povukli sa mesta dešavanja pripadnici PU Šabac.


Zbog toga Vam se obraćamo da se utvrdi odgovornost onog koji je nezakonitim naređenjem omogućio izvršenje krivičnih dela.
Takođe, sporna je informacija da dežurna služba PU Šabac nije postupila po prijavama građana.

Gospodine ministre, kao sindikalna organizacija koja zastupa i štiti prava zaposlenih u MUP-u, u prošlosti smo morali ta prava da ostvarujemo putem štrajkova, protesta.

U tom smislu možemo da razumemo pravo na protest i podržavamo svaki vid legalne borbe na ostvarivanju, očuvanju „kakvog takvog“ prava i posebno očuvanju životne sredine.

Isto bi reagovali da je tada neko kao komandir Krstić nekog od nas bacao preko bankine.


Policija je zadnjih nekoliko decenija bila nakovanj opozicije i vlasti i zloupotrebljavana u političke svrhe. Ta negativna praksa se mora iskoreniti. Po slovu zakona pripadnici policije štite vladavinu prava, ustavom zajamčena ljudska i manjinska prava i slobode, štite i brane moderne vrednosti demokratskog društva. Svoje policijske poslove zasnivaju na principima profesionalizma, depolitizacije, saradnje, ekonomičnosti i efikasnosti, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja, kao i drugim načelima kojima se uređuje rad organa državne uprave, državnih službenika i upravnih organa.
Posebno je važno da policijski službenik u vršenju policijskih ovlašćenja postupa nepristrasno, pružajući svima jednaku pravnu zaštitu i postupajući bez diskriminacije lica po bilo kom osnovu.

Shodno citiranim odredbama, prosto ne možemo da poverujemo da je neko iz MUP-a svesno izdao nezakonito naređenje da se pripadnici policije povuku sa lica mesta kako bi se blokada probijala bagerom i batinjanjem.


I na kraju podsećamo Vas da je građanska neposlušnost i vid protesta građana republike Srbije i u ranijim periodima dovodila do blokada saobraćaja (malinari i dr.) i da su pripadnici policije postupali zakonito proporcionalno i u skladu sa ovlašćenjima.


Čvrsto verujemo da je naša policija osposobljena za postupanje u većem obimu narušavanja JRiM i da nam nije potrebno angažovanje „pomoćne policije“ koji bi bagerima da gaze ljude. Zašto da dozvolimo da pojedinci ovakvim svojim ponašanjem diskredituju sve časne i poštene policajce.
Verujemo da se radi o pojedincu koji je iz samo sebi znanog razloga naneo ogromnu i nenadoknadivu štetu po ugled Ministrstva.
Takođe, verujemo u vladavinu prava i da će se po ovom slučaju postupiti zakonito, profesionalno i nepristrasno, prikupiti dokaze za utvrđivanje individualne krivične i disciplinske odgovornosti, pre svega nalogodavca povlačenja, a zatim i svih učesnika – izvršioca krivičnih i prekršajnih dela.

I na kraju verujemo da ćete prepoznati stvarnu potrebu i našu neprestanu i nepokolebljivu borbu protiv korupcije i tendencije čišćenja kukolja iz naših redova.

Stavili smo Vam se na raspolaganje u borbi protiv korupcije i očekujemo da nas izvestite o svim preduzetim merama i radnjama po našem zahtevu i prijavi.

                        
                            SINDIKAT UJEDINjENE POLICIJE
                              Predsedavajući Saveta
                               Zoran Petrović

Komentar na “SINDIKAT POLICIJE: Podržavamo svaki vid legalne borbe na ostvarivanju, očuvanju prava i posebno očuvanju životne sredine.

 • 3. decembra 2021. at 11:51
  Permalink

  „pod nerazjasnjenim okolnostima“ – tu je kljuc !!!

Comments are closed.