Vučić i njegovi mediji nas prave budalama

Autor: Marko Marjanović

Na kanalu Slavija info voditelj ovog kanala Ljubomir Stefanović i ja smo napravili osvrt na sve što nas okružuje.

Neke od tema su politika, mediji.

Hajka na novinare, kritičare ovog režima.

Za našu decu ili njihovu decu?

Skupština i ko zastupa interese građana?

Botovi, biznis ili uverenje?

Slavija Info

Da li se Aleksandar Vučić pojavljuje u medijima?

Kako rezim spinuje javnost i odvlači pažnju građana sa bitnih na nebitne stvari poslusajte u emisiji.

Đilas, Jeremić, Šolak.

Uvrede, pretnje, crtanje meta na čela političkih neistomišljenika.

Nova S, N1. Mentalno razgibavanje, državni neprijatelji.

Ubistvo Olivera Ivanovića.

Ovo neke od tema koje smo komentarisali. ceo intervju možete pogledati u linku:

Komentar na “Vučić i njegovi mediji nas prave budalama

 • 26. jula 2021. at 09:55
  Permalink

  Aleksandar Skocajic 26. јул 2021. 10:02
  DOPUNJENI KRITIČKI APEL, ZAHTEVI I OTVORENO PISMO PREDSEDNICIMA REPUBLIKE I VLADE SRBIJE PROTIV NEZAKONITIH POSTUPANJA I NEPOSTUPANJA U MINISTARSTVU MGSI, AGENCIJI ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – ABS I UPRAVI SAOBRAĆAJNE POLICIJE – USP, – OD STRANE ODGOVORNIH LICA
  – DOSTAVITI N/R PREDSEDNIKU R. SRBIJE – g. A. VUČIĆ
  – DOSTAVITI N/R PREDSEDNICI VLADE R. SRBIJE – g-dja A. BRNABIĆ

  Poštovani g-dja Brnabić i g. Vučić,
  kao slobodni gradjanin Srbije, sa svim pravima koja mi po Ustavu pripadaju, slobodno mogu reći da je vaše nepostupanje po mojim dokazima i PREDSTAVKAMA protiv Agencije za bezbednost saobraćaja  (ABS), Ministarstva saobraćaja (MGSI), Uprave saobraćajne  Policije (USP) i Inspekcije USP i odgovornih lica u istima- Ministar MGSI Tomislav Momirović  i njegov Pomoćnik Milan Petrović , –  Direktor ABS Duško Pešić, –  Načelnik USP Nebojša Arsov, – te vaše ignorisanje istih dokaza, kao i od vaših Kabineta i Službe za PREDSTAVKE,  jedna prava KATASTROFA, te da ste vas dvoje odgovorni isto kao i gore navedeni kao i svi vaši saradnici u ovoj stvari, uključujući g. N. Jevremović i D. Savković, koji za poslednjih 8  meseci, očigledno nisu uradili ništa da se spreči nezakonito postupanje- nepostupanje svih gore nevedenih, – čime jenačinjena velika šteta, ne samo meni, – nego moguće i većem broju drugih vlasnika vozila u Srbiji.
   Pre par dana čujem na TV predsednika A. Vučića, kako izjavi za sebe da je – pošten, odgovoran i ozbiljan, – u šta bih želeo generalno da poverujem, – ali ja pitam g. A. Vučića da mi direktno odgovori,- da li je pošteno, odgovorno i ozbiljno nezakonito postupanje u USP, ABS i MGSI i svih gore navedenih lica iz tih državnih institucija, – kada oni, – godinu-dve besprizorno krše  ZOBS-a čl. 7., tačka 65., – a inspekcija i i Načelnici iz USP još preko toga i ZAKON O  INSPEKCIJSKOM  NADZORU i članove 29., 27., 13., – da nisu naložili po čl. 27. tog zakona, firmi AUTOKORIDOR da poništi nezakonito date primedbe na moje vozilo 01.jula 2020, (atačment) što sam dokazao inspekciji USP kod nadzora odmah 02.jula 2020. pa još 50 puta posle toga, – pa mi nikada nisu dostavili zapisnik sa nadzora, – obaveza USP – po čl. 27. tog zakona, iako sam zapisnik tražio 16 puta, – te sa dokazima imam osnovanu sumnju da  :
  – da su svi gore navedeni sa namerom opstruisali sve moje podneske i sve moje dokaze iz razloga što sam otkrio njihovo nezakonito postupanje, nestručnost i očigledni javašluk i očigledno nameštanje takve situacije i uslova da vlasnici vozila što više moraju da idu na ispitivanje vozila da bi se punio budžet a time i veći priliv novca za plate za ABS, MGSI i USP-MUP,  te da sam od USP  za godinu danam a od ABS, MGSI u toku dve godine, u nekoliko odgovora dobijao samo floskule, ignorisanje, dezavuisanje, pokušaje „ispiranja mozga“ i slično, – te da u USP nisu preduzimali preventivne mere prema Tehničkom pregledu do 01. jula 2020.- za posle neznam, – obaveza USP po čl. 13. tog zakona. 
  –  pogledajte samo šta je bez uporišta u bilo kojem članu bilo kog zakona ili pravilnika uradio Načelnik USP N. Arsov, koji je  doneo dana 20.09.2016. Obaveštenje kojim je na kraju istog NALOŽIO svim tehničkim pregledima da je kod vršenja istih „potrebno da se u vozilu nalaze sedišta na svim mestima za sedenje na kojima je sedišta ugradio proizvodjač vozila“, – te su postupajući po tom nezakonitom „uputstvu“ očigledno  tehnički pregledi po celoj Srbiji primoravali vlasnike vozila, ili da stave  sedišta (koja nisu imali) ili da iseku priključke za sedišta u podu vozila, – što je stvorilo nazakonitu obavezu vlasnicima vozila i velike  troškove i izgubljeno vreme, – evo vam primer jednog takvog vlasnika vozila koji je zbog sedišta bio vraćen sa tehničkog pregleda, pa je morao da plati majstora da mu te veze za sedišta iseče i sve zakrpi, pa je morao ići na Ispitivanje vozila (Uverenje ABS – atačment) pa je izgubio na to 14 dana, pa ga je to koštalo oko 200 EURA, – pa je time izgubio 2 mesta za sedenje, – a zbog čega ?
  – te da ja pitam Vas g. A. Vučiću da mi Vi odgovorite, budući da ni Vi ni g-da A. Brnabić, ni vaši Kabineti ni Vaša Službe za PREDSTAVKE, za poslednjih 8 meseci niste NIŠTA konkretno uradili u vezi ove stvari, – je li sve to bilo  – pošteno, odgovorno i ozbiljno ?
  Dole vam oboma i vašim saradnicima ponovo dostavljam predlog teksta Nalaza koji tražim, na što imam puno zakonsko pravo i pravni interes, gde je sve tačno dato i gde je sve u skladu sa ZOBS o Pravilnicima i što NIKO iz USP, ABS i MGSI nikada NIJE osporio, – znaju svi oni da je to sve tačno, – zato se i kriju od mene sve vreme, – te tražim da im naložite da mi se taj nalaz zvanično dostavi, – što je njihova obaveza.
  Ponavljam da ja  izričito tražim po osnovu  ZOBS-a čl. 7., tačka 65. i Pravilnika o vozilima, da mi se ODMAH izda tražena Konstatacija – Nalaz za vozilo, (dole se daje Predlog teksta), na šta imam neotudjivo zakonsko pravo i pravni i zakonski interes.  ABS i MGSI i USP su obavezni da mi izdaju – obezbede taj Nalaz,  jer su svi nadležni za to po osnovu Zakona.
              Na osnovu Zahteva lica Aleksandar  Skočajić, sa adresom 11050 BEOGRAD 22, Grčića Milenka 4 A, stan 41, vlasnika Putničkog vozila vrste M1, VOLKSWAGEN KOMBI, VW T-5 LANG, 2.0 TDI, dužine 5,29 m, daje se sledeća                                                      KONSTATACIJA – NALAZ :- da za Tehnički pregled nije potrebno da se u vozilu nalaze sedišta u drugom redu, kao da nije potrebno demontirati „Kuku“ za prikolicu, jer je ista fabrički ugradjena, sa žigom i nalepnicom sa tehničkim podacima od proizvodjača.   – da težina fabrički ugradjene „Kuke“ za prikolicu sa nosačima od 20,80 kg i težina 5 nosača postavljenih na krov vozila od 17,50 kg, – su izvan propisane težine vozila spremnog za vožnju (1976 kg)                        – da je u navedeno vozilo u tovarni prostor iza mesta za sedenje (komada 6, prvi i drugi red), uneseno kao koristan teret : horizontalna stalaža dimenzija 162 cm x 202 cm.,postavljena 37 cm iznad poda vozila na 9 nosača, – mali zidni plakar i ormarić, (zakonska obaveza vlasnika vozila je da je teret propisano pričvršćen od pomeranja i prevrtanja), te da zbog nedostajanja klupe sa 3 sedišta u drugom redu, težina tog vozila spremnog za voznju ne prelazi težinu datu u BRIEF i COC dokumentaciji izdatoj od strane VW proizvodjača vozila,  – takodje i krovni kofer na krovu vozila dimenzija 1,0 x 1,1 m, kao i Solarni sistem (Solarni panel na krovu vozila i Gel akumulator u vozilu), sve propisno i kvalitetno vezano za odgovarajuće elemente vozila, (- da težina ugradjenog Solarnog sistema od 50 kg. i krovnog kofera od 35 kg, – su izvan propisane težine vozila spremnog za vožnju (1976 kg)   ) – te da se sve napred navedeno NE SMATRA PREPRAVKOM VOZILA, – jer nije zadovoljen niti jedan uslov za to iz ZOBS-a član 7. tačka 65., i PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA- član 2, tačka 8., – te da je vozilo sa ovakvim dodacima spremno i tehnički podobno za Tehnički pregled, pod uslovom da je sve propisno pričvršćeno od pomeranja i prevrtanja.
                                                        Za    ABS, MGSI i USP 
                                                                   ______________________________________
  Vaše ignorisanje više mojih Podnesaka je najblaže rečeno neprimereno i nedopustivo, i to od strane najodgovornih lica u Srbiji,čiji je primarni zadatak, – ispred svih ostalih, – da brinu o svakom pojedinom od oko 7 miliona gradjana Srbije, koji su nosioci suvereniteta Srbije (to nije niti jedna Institucija Srbije, niti jedno Ministarstvo, čak ni Intitucije vas dvoje Predsednika), te da ne dozvoljavaju da im niko, – baš niko ne čini nezakontu štetu,  šikaniranje, maltretiranje, zamajavanje, ignorisanje dokaza „ispiranje mozga“, što, za to imam dokaze za osnovanu sumnju da :
  – da prema meni besprizorno čine iz Institucija Srbije –  Agencija za bezbednost saobraćaja  (ABS), Ministarstvo saobraćaja (MGSI),dve pune godine, a Uprava saobraćajne Policije (USP) i Inspekcija USP  preko godinu dana – te Ministar MGSI Tomislav Momirović (8 meseci) i njegov Pomoćnik Milan Petrović (preko 2 godine), – te Direktor ABS Duško Pešić,(preko 7 meseci) – i Načelnik USP Nebojša Arsov, (preko godinu dana),-  koji su SVI sve to vreme direktno kršili  ZOBS-a čl. 7., tačka 65., – a USP još i ZAKON O  INSPEKCIJSKOM  NADZORU i članovi 29., 27., 13., gde vas oboje sa vašim ćutanjem i ignorisanjem praktično dozvoljavate ovakvo nezakonito i štetno ponašanje napred navedenih koji sa time vrše svojevrsan psihički teror prema meni, ugrožavali mi zdravlje i život, činili mi štetu, (a moguće i mnogim drugim vlasnicima vozila), a budući da su svi oni državni službenici to se može reći da se prema meni vrši direktan „državni teror“. 
  – pogledajte samo šta je bez ikakvog zakonskog osnova uradio  Načelnik USP Nebojša Arsov, gde je isti bez osnova po bilo kom zakonu ili pravilniku ili propisu, doneo dana 20.09.2016. Obaveštenje kojim je na kraju istog NALOŽIO svim tehničkim pregledima da je kod vršenja istih „potrebno da se u vozilu nalaze sedišta na svim mestima za sedenje na kojima je sedišta ugradio proizvodjač vozila“, – te su postupajući po tom nezakonitom „uputstvu“ očigledno  tehnički pregledi po celoj Srbiji primoravali vlasnike vozila, ili da stave  sedišta ili da iseku priključke za sedišta u podu vozila, – što je stvorilo nazakonitu obavezu vlasnicima vozila i velike  troškove i izgubljeno vreme, – evo vam primer jednog takvog vlasnika vozila koji je zbog sedišta bio vraćen sa tehničkog pregleda, pa je morao da plati majstora da mu te veze za sedišta iseče i sve zakrpi, pa je morao ići na Ispitivanje vozila (Uverenje ABS – atačment) pa je izgubio na to 14 dana, pa ga je to koštalo 200 EURA, pa je time izgubio 2 mesta za sedenje, – a korist su imali : ABS 3.300 din  za „pregled“ dokumentacije koji nisu uradili, i 3.000 din. za izdavanja Uverenja, što takodje nisu uradili,- za njih je to uradila Ovlašćena organizacija, koja je takodje zaradila 6.000 din. za ispitivanje koje nije bilo potrebno, – pa je korist imao i tehnički pregled koji je time imao i naplatio 2 Tehnička pregleda, – a višestruku štetu je imao samo ovaj vlasnik vozila, – a svi ostali korist, – a pitajte se koliko je takvih slučajeva u toku više godina bilo u Srbiji- može se samo zamisliti. Pa je posle isti taj Načelnik USP to ukinuo Obaveštenjem od 23.08. 2018. zadnji stav (atačment), ali to nije poštovala firma AUTOKORIDOR koja je nastavila sa time, a takodje su nezakonito zahtevali skidanje „Kuka za prikolicu“ i na onim vozilima koja su imala dokumentaciju i drugo (Pravilnik o podeli vozila, čl. 83, stav 7,) (Izveštaj – atačment), a da ga ni Inspekcija USP niti načelnik USP N. Arsov nisu u tome sprečavali (do 01.jula 2020, – za posle neznam), a moguće i mnoge druge Tehničke preglede po Srbiji, – što neznam, ali smatram treba da se proveri.
  – evo vam prilike poštovani g-dja Brnabić i g. Vučić, – da pokažete da se brinete o pravima gradjana Srbije, kao i o ugleduSrbije, koji je očigledno ozbiljno ugrožen sa ovakvim nezakonitim postupanjem gore navedenih Institucija.
  Ponovo tražim da mi iz gore navedenih  Institucija Srbije izdaju dole datu IKONSTATACIJU – NALAZ, na koji imam punozakonsko pravo i pravni interes, a koje tekst-dokaze navedene u istom, nikada NIKO u Srbiji, pa ni iz gore navedenihInstitucija Srbije, niti od strane navedenih lica, – nikada nije osporio, – samo je na delu ignorisanje svega i ćutanje.
      I pored mojih brojnih email Podnesaka u poslednjih 8 meseci sa dokazima protiv državnih institucija i odgovornih lica (koji račune polažu upravo vama), – i USP i ABS i MGSI (kao i odgovorna lica  Ministar MGSI Tomislav Momirović i njegov Pomoćnik Milan Petrović, – te Direktor ABS Duško Pešić, – i Načelnik USP Nebojša Arsov), su  kršili-ignorisali ZOBS čl- 7., tačka 65, a USP još dodatno i ZAKON O  INSPEKCIJSKOM  NADZORU članovi 29., 27., 13., i to MGSI i ABS pune dve godine a USP godinu dana.
  Niste ništa konkretno preduzeli čime mi je nanesana ogromna šteta, gde su direktno ugrožena moja ljudska prava a moguće i pojedinim drugim vlasnicima vozila. G. Nenad Jevremović, predstavnik ili šef ili šta već, Službe za PREDSTAVKE Predsednika Republike, nije mi nikada odgovorio na moje email Podneske, kao ni vas dvoje,-  a pre nekog vremena sam ga nekoliko puta zvao telefonom, te tražio da preduzme za šta je nadležan, učinilo mi se da je imao nameru u tom pravcu, – a onda je odjednom,kao se u narodu kaže „okrenuo ćurak naopako“. Tražio sam od njega da po dokazima koja sam podneo više puta, i koja apsolutno dokazuju nezakonito postupanje USP, ABS, MGSI i navedenih lica, koje je i on video i očigledno se uverio, da traži od istih da mi se izda Nalaz koji sam tražio, na koji imam apsolutno pravo, ili da isti s dokazima ospore, što za godinu- dve nisu ni pokušali da urade, – samo puko ignorantsko ponašanje prema meni, – te sam tražio da N. Jevremović zakaže sastanak sa gore navedenim iz USP, ABS i MGSI, – ni to nije uradio, očigledno se ta odgovorna lica kriju sve to vreme od mojih dokaza i mene kao gradjanina Srbije, – čijim interesima treba sa služe u skladu sa zakonima, – što oni sa očiglednom namerom ne čine. 
  Na osnovu  svih činjenica i dokaza koje sam vam više put podnosio a i danas, – ja imam osnovanu sumnj da :
  – da su gore navedena odgovorna lica iz ABS, MGSI i USP sa takvim nezakonitim postupanjem-nepostupanjem, direktno  prekršili KZ Srbije čl. 359., – zloupotreba položaja,  – i čl. 336. – sprečavanje i ometanje dokazivanja.
   – da su prekršili moja prava kao vlasnika vozila i moja ljudska prava, te da su zbog nezakonitog i ekstremno rigidnog postupanja u ABS, MGSI i doprineli mojim skoro svakodnevnim stresovima u toku od preko 2 godine, – a u USP preko godinu dana, – te da su mi ugrozili zdravlje a moguće i život.
  – da je takvo njihovo bezobzirno ponašanje prema meni jedna prava psihička tortura i mučenje, – a budući da su onidržavni službenici, – da je to  bila jedna državna tortura prema meni kao gradjaninu Srbije, koja i dan danas traje.
  – da ni Inspekcija USP niti  Načelnik USP N. Arsov nisu naložili tehničkom pregledu AUTOKORIDOR da poništi date a nepostojeće primedbe iz Izveštaja od 01. jula 2020, (atačment), a takodje mi za godinu dana nisu dostavili Zapisniksa nadzora firme AUTOKORIDOR od 02.jula 2020., po mojoj prijavi od 01.jula 2020., iako su na sve to bili obavezni prema ZAKONU O  INSPEKCIJSKOM  NADZORU  članovi 27. i  29., – i to su sve ignorisali
  – da vam dajem jedan dodatni primer nezakonitog postupanja USP : da je Načelnik USP N. Arsov, bez osnova po bilo kom zakonu ili pravilniku ili propisu, doneo dana 20.09.2016. Obaveštenje (koje je dostavljeno svim tehničkim pregledima),sa napomenom na kraju, – citiram : „prilikom vršenja tehničkog pregleda potrebno je da se u vozilu nalaze sedišta na svim mestima za sedenje na kojima je sedišta ugradio proizvodjač vozila“, – te su postupajući po tom nezakonitom „uputstvu“ očigledno postupali tehnički pregledi po celoj Srbiji, tako im je bilo naloženo, – te su od vlasnika vozila tražili ili da stave sedišta ili da iseku priključke za sedišta u podu vozila, – što je stvorilo nazakonitu obavezu vlasnicima vozila i velike troškove i izgubljeno vreme, – evo vam primer jednog takvog vlasnika vozila koji je zbog sedišta bio vraćen sa tehničkog pregleda, pa je morao da plati majstora da mu te veze za sedišta iseče i sve zakrpi, pa je morao ići na Ispitivanje vozila(Uverenje ABS – atačment) pa je izgubio na to 14 dana, pa ga je to koštalo 200 EURA, pa je time izgubio 2 mesta za sedenje, – a korist su imali : ABS 3.300 din  za „pregled“ dokumentacije koji nisu uradili, i 3.000 din. za izdavanja Uverenja, što takodje nisu uradili,- za njih je to uradila Ovlašćena organizacija, koja je takodje zaradila 6.000 din. za ispitivanje koje nije bilo potrebno, – pa je korist imao i tehnički pregled koji je time imao i naplatio 2 Tehnička pregleda, – a višestruku štetu je imao samo ovaj vlasnik vozila, – a svi ostali korist, – a pitajte se koliko je takvih slučajeva bilo u Srbiji- može se samo zamisliti.
  – pa je očigledno primoran zbog žalbi vlasnika vozila, Načelnik USP N. Arsov je sa Obaveštenjem od 23.08.2018. – zadnji stav (atačment ) ukinuo Obaveštenje od 20.09.2016., a AUTOKORIDOR ga je očigledno i dalje primenjivao, jer je meni stavio istu primedbu za sedišta skoro dve godine kasnije 01.jula 2020., – pa mi je takodje dao nepostojeće i druge primedbe, – da da moram „skinuti“ Kuku za prikolicu, – iako nisam morao, jer sam imao svu dokumentaciju za isto, –   traženo po Pravilniku o podeli vozila, što sam sve s pravom odbio da učinim, – te izmišljotina da sam sa unesenih nekoliko drvenih elemenata u tovarni prostor vozila,  „prepravio vozilo“ (Izveštaj – atačment), sve suprotno ZOBS-u čl. 7, tačka 65.a što USP nije sprečila a bili su dužni tako da nisam registrovao vozilo godinu dana direktnom krivicom i nestručnošću firme AUTOKORIDOR i USP, – zbog čega će odgovrni za to morati odgovarati a prinudjen sam i  da tražim veliku materijalnu i nematerijalnu odštetu, – samo dok se organizujem sa drugim oštećenim vlasnicima vozila.
  Nažalost moram konstatovati da se vas dvoje, kao dva najodgovornija lica u zemlji prema meni i mojim pravima i dokazima koje sam svima predočio u odbranu mojih prava, ponašate kao, što bi se u narodu reklo prema „trinaestom prasetu“, – što uz mnogo čega drugog govori kakva je zapravo država Srbija.
    Verujem da oboje znate, odnosno da biste trebali da znate, – a ja kao slobodan gradjanin Srbije ću da vas oboje na to podesetiti : da je vaš prvi, osnovni i navažniji zadatak (koji je važniji od autoputeva, od kreditnog zaduživanja, od monetarne konsolidacije i, da ne nabrajam, od svega drugog), – da prvo i pre svega, da bi Srbija stvarno bila država, obezbedite pravnu i fizičku sigurnost svih gradjana Srbije i svakog ponaosob, – a to u mom slučaju NISTE činili, – jer osim što je polovinom oktobra 2020,  jedan moj Podnesak vama dvoma, – prosledjen Upravi saobraćajne Policije (USP) (a ne i MGSI i ABS !?), a USP je ignorisala sve moje dokaze iz istog, niti jedan nisu osporili (niti je to bilo moguće, što oni dobro znaju), jednostavno sve ignorišu, – tek nedavno, (a takodje još dva puta pre oko 10-tak meseci) su mu dali neka njihova štura „uputstva“, koja nemaju nikavo uporište u bilo kom zakonu, propisu ili pravilniku, – jednostavno neki njihovi „stavovi“ u kojima su se oni očigledno dogovorili sami sa sobom, i kada sam ja nekoliko puta sa dokazima i pozivajući se na ZOBS (koga USP nikada nije pomenuo, osim jedan član 311. koga nezakonito primenjuju jer nema veze sa mojim slučajem), sa dokazima jasno i decidno osporio sve njihove stavove i nezakonita postupanja, – onda se mesecima ućute, sve ignorišu i tako u krug evo već puna godina dana, čime mi nanose veliku štetu, – zbog njihovog nezakoniog postupanja nisam registrovao vozilo godinu dana, – takodje USP nekoliko godina nije kontrolisao Tehnički pregled koji mi je, zbog očigledne nestručnosti, dao 4 nepostojeće primedbe u njihovom Izveštaju od 01. jula 2020. (atačment), – te su više godina primoravali vlasnike vozila da moraju imati sva sedišta,- te da moraju skinuti Kuke za prikolice i oni koji to ne moraju po Pravilniku, – a USP više godina to nije sprečavao, a takodje, iako sam to skoro 50 puta tražio, USP nije naložio za godinu dana, a što su imali pravo po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, čl. 27. i 29., da Tehnički pregled poništi te nepostojeće primedbe, – pa mi čak Inspekcija nije dostavila Zapisnik o nadzoru, koji sam tražio čak 15 puta- opšta KATSTROFA.
  I USP i ABS i MGSI (kao i odgovorna lica  Ministar MGSI Tomislav Momirović i njegov Pomoćnik Milan Petrović, – te Direktor ABS Duško Pešić, – i Načelnik USP Nebojša Arsov), su sve to vreme kršili-ignorisali ZOBS čl- 7., tačka 65, a USP još dodatno iZAKON O  INSPEKCIJSKOM  NADZORU članovi 29., 27., 13.
  Ovaj Podnesak je dostavljen i na email adrese više stranih Ambasada u Beogradu sa razloga da predstavnici tih demokratskih zemalja, u kojima je pojam gradjanin i njegova prava SVETINJA i ispred svega drugog, i u kojim zemljama sve državne ustanove i svi koji u njima rade su tu zbog gradjana a ne zbog njih samih, – te da spravom očekujem njihovu reakciju kroz Institucije EU.
  Zbog stvari koju sam vam desetinama puta dostavio protiv Agencije za bezbednost saobraćaja  ABS, Ministarstva saobraćaja (MGSI),-   Uprave saobraćajne Policije (USP) i Inspekcije USP, konstartujem da mi nikada direktno niste odgvorili, što je bila vaša zakonska obaveza, nego da su moji Podnesci samo prosledjeni napred navedenim, što je ustvari NIŠTA, a bili ste dužni da im svima NALOŽITE da ZAKONITO POSTUPAJU što oni nisu činili i za šta sam vam dostavio dokaze, a vi NIŠTA 8 meseci.
  Pre nekoliko dana sam na sajtu –  https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/360220/sead-spahovic-mup-bia-kriminal-nin.html   pročitao članak pod naslovom Sead Spahović : „Organizovani kriminal je u vrhu vlasti“  pa vas oboje, kao dva najodgovornija lica u Srbiji pitam – da li zbog iznesenog osećate bilo kakvu odgovornost ili možda stid ili oboje ili nešto treće ?
  Da li treba po stoti put da vam ponavljam šta su sve nezakonito prema meni i mom slučaju počinili  Agencija za bezbednost saobraćaja  ABS, Ministarstvo saobraćaja (MGSI),-   Uprava saobraćajne Policije (USP) i Inspekcija USP  – te Ministar MGSI Tomislav Momirović i njegov Pomoćnik Milan Petrović, – te Direktor ABS Duško Pešić, – i Načelnik USP Nebojša Arsov, gde svi i dalje bezobzirno ignorišu sve moje dokaze, koje nikada nisu ni pokušali da ospore, – jer dobro znaju da to nije moguće.
  Pitam se da li ćete se udostojiti da te ljude naterate da rade zakonito i u korist gradjana, u skladu sa zakonima, što oni u mom slučaju apsolutno ne čine i što sam dokazao, – nego se očigledno kriju od mene, a zakone tumače proizvoljno i kako im padne na pamet, a njihove retke odgovore pune običnih floskula nikada nisu potkrepili bilo kojim članom bilo kog zakona, –  to su vaši državni službenici visokog ranga, koji treba da služe, kao uslužni SERVIS gradjanima Srbije. Od vas oboje tražim da mi gore navedeni izdaju Nalaz koji tražim, ili da ga direktno ospore što nije moguće i što nikada nisu uradili, te da ih pod naredbom pozovete na HITAN Radni sastanak sa vašim predstavnicima i samnom, – do sada su godinu-dve izbegavali da se suoče samnom i sa mojim dokazima. KATASTROFA !
  Ovo je treće letovanje koje ću propustiti zbog njihovog nezakonitog postupanja- nepostupanja, što je Katastrofa sistema,te apelujem da ih u tome sprečite i naterate da zakonito postupaju, – ja sam se već obratio EU Institucijana i EU Komisiji (potvrdili su prijem moga Podneska), kao i na više stranih Ambasada,- a kao krajnju meru za dan-dva idem direktno u neke od stranih Ambasada da tražim azil, – jer mi odgovorna lica iz gore navedenih Institucija R. Srbije, njihovim nezakonitoim postupanjem-nepostupanjem ugrožavaju, ne samo moja prava, nego direktno zdravlje a time i život !
  ZBOG VAŠEG NEREAGOVANJA i očiglednog IGNORISANJA da mi odgovorna lica iz dole navedenih Institucija R. Srbije, sa njihovim ekstremnim kršenjima zakona i propisa, mi prave direktnu štetu, kao i da direktno ugrožavaju moje zdravlje i život, – sam prinudjen da sutra idem direktno u pojedine strane ambasade (kojima sam se već obraćao pisanim putem tražeći zaštitu), te da tražim spasavanje golog života, koga mi u Srbiji ugrožavaju odgovorna lica iz navedenih institucija Srbije a da vas dvoje, kao najodgovornija lica u Srbiji, koji ste odgovorni za svakog pojedinog gradjanina, pa i mene, očigledno ništa konkretno niste preduzeli da se to spreči u toku poslednjih 8 meseci, – pa se ja pitam u kakvoj državi ja živim, – KATASTROFA !
  Ponovo Vam se obraćam sa dokazima da  Agencija za bezbednost saobraćaja   ABS, Ministarstvo saobraćaja (MGSI),-   Uprava saobraćajne Policije (USP) i Inspekcija USP  – te Ministar MGSI Tomislav Momirović i njegov Pomoćnik Milan Petrović, – te Direktor ABS Duško Pešić, – i Načelnik USP Nebojša Arsov i dalje bezobzirno ignorišu sve moje dokaze, koje nikada nisu ni pokušali da ospore, jer dobro znaju da to nije moguće, te da mi nanose štetu već dve godine (ABS i MGSI), a skoro godinu dana USP i Inspekcija USP, čime krše moja prava i ugrožavaju mi zdravlje a time i život.
  Takodje Vas obaveštavam da sam pre nekoliko dana poslao moj ponovni APEL AMBASADAMA DEMOKRATSKIH ZEMALJA EVROPE I SVETA – POZIV ZA POMOĆ I SPASAVANJE GOLOG ŽIVOTA I LJUDSKIH I GRADJANSKIH PRAVA, UGROŽENIH OD STRANE POJEDINIH INSTITUCIJA DRŽAVE SRBIJE,  – ZBOG ČEGA SAM PRINUDJEN DA NAPUSTIM SRBIJU, – TE DA SE VIŠE NIKADA U NJU NE VRATIM (kopiju tog Apela vam ponovo dajem dole, a već ste ga dobili 03. jula 2021.), gde sam izmedju ostalog tražio od tih Ambasada da HITNO  pošalju najoštriju PROTESTNU NOTU direktno na Predsednika Srbije Aleksandar Vučić, kao i na Predsednicu Vlade Srbije Ana Brnabić, te na Vladu Srbije, sa zahtevom da se to bezakonje spreči, – čime bi se omogućilo da ostvarim moja zakonska prava i pravni interes, – te da mi se spase goli život. 
  Zato tražim da Agencija za bezbednost saobraćaja   ABS, Ministarstvo saobraćaja –  MGSI,-   Uprava saobraćajne Policije USP i Inspekcija USP HITNO postupe po mojim dokazima (ili da ih direktno ospore sa dokazima), a ne da mi šalju najobičnije floskule bez uporišta u bili kom zakonu ili propisu, – što su nekoliko puta učinili, koje njihove dokaze sam prosto „zbrisao“, sa mojim dokazima i direktno im dokazao njihovo nezakonito ponašanje. Ja izričito tražim po osnovu  ZOBS-a čl. 7., tačka 65. i Pravilnika o vozilima, da mi se ODMAH izda tražena Konstatacija – Nalaz za vozilo, (dole se daje Predlog teksta), na šta imam neotudjivo zakonsko pravo i pravni i zakonski interes.  ABS i MGSI i USP su obavezni da mi izdaju – obezbede taj Nalaz jer su svi nadležni za to po osnovu Zakona.                 Na osnovu Zahteva lica Aleksandar  Skočajić, sa adresom 11050 BEOGRAD 22, Grčića Milenka 4 A, stan 41, vlasnika Putničkog vozila vrste M1, VOLKSWAGEN KOMBI, VW T-5 LANG, 2.0 TDI, dužine 5,29 m, daje se sledeća                                                      KONSTATACIJA – NALAZ :- da za Tehnički pregled nije potrebno da se u vozilu nalaze sedišta u drugom redu, kao da nije potrebno demontirati „Kuku“ za prikolicu, jer je ista fabrički ugradjena, sa žigom i nalepnicom sa tehničkim podacima od proizvodjača.   – da težina fabrički ugradjene „Kuke“ za prikolicu za nosačima od 20,80 kg i težina 5 nosača postavljenih na krov vozila od 17,50 kg, – su izvan propisane težine vozila spremnog za vožnju (1976 kg)                      
    – da je u navedeno vozilo u tovarni prostor iza mesta za sedenje (komada 6, prvi i drugi red), uneseno kao koristan teret : horizontalna stalaža dimenzija 162 cm x 202 cm.,postavljena 37 cm iznad poda vozila na 9 nosača, – mali zidni plakar i ormarić, (zakonska obaveza vlasnika vozila je da je teret propisano pričvršćen od pomeranja i prevrtanja), te da zbog nedostajanja klupe sa 3 sedišta u drugom redu, težina tog vozila spremnog za voznju ne prelazi težinu datu u BRIEF i COC dokumentaciji izdatoj od strane VW proizvodjača vozila,  – takodje i krovni kofer na krovu vozila dimenzija 1,0 x 1,1 m, kao i Solarni sistem (Solarni panel na krovu vozila i Gel akumulator u vozilu), sve propisno i kvalitetno vezano za odgovarajuće elemente vozila, (- da težina ugradjenog Solarnog sistema od 50 kg. i krovnog kofera od 35 kg, – su izvan propisane težine vozila spremnog za vožnju (1976 kg)   ) – te da se sve napred navedeno NE SMATRA PREPRAVKOM VOZILA, – jer nije zadovoljen niti jedan uslov za to iz ZOBS-a član 7. tačka 65., i PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA- član 2, tačka 8., – te da je vozilo sa ovakvim dodacima spremno i tehnički podobno za Tehnički pregled, pod uslovom da je sve propisno pričvršćeno od pomeranja i prevrtanja.
                                                        Za    ABS, MGSI i USP 
                                                                   ______________________________________

  Takodje sam još pre 10-tak dana tražio da Služba za Predstavke Predsednika Republike Srbije, zakaže preko Šefa te službe g. Nenad Jevremović HITAN radni sastanak za utorak 06. juli 2021., za oko 11 do 15 sati te da se na taj sastanak (gde će se zajednički konstatovati stvarne činjenica i dokazi i na kraju sročiti zajednički zapisnik) po sili propisa pozovu :
  – g. Duško Pešić, direktor ABS, – telefoni : 214-4962  i 214 – 5089
  – g. Milan Petrović, Pomoćnik ministra MGSI, – telefon :  2691 – 432
  – g. Tomislav Momirović, – Ministar MGSI –  telefon : 361 – 6431
  –  g. Nebojša Arsov, Načelnik USP Srbija – telefon : 274 -0566
  – g. Nedeljko Munjas, Načelnik USP Beograd  – telefon : 281 -0011 ili 7452 – 645 / lokal 2.
  – obavezni su da svi gore navedeni dodju na sastanak a ne da šalju neke njihove pomoćnike ili zamenike, pa da se to iskoristi kao svojevrstan trik, – da ti zamenici ne mogu ništa da odluče, – ali NIŠTA od toga, sve ste ignorisali.
  Više puta sam vam dostavljao dokaze da gore navedene Institucije Republike Srbije, i u mom slučaju odgovorna lica krše ZOBS-u član 7. tačka 65., i drugo (MGSI i ABS već pune dve godine a USP preko godinu dana.)
  Ništa nisu vredela moja brojna Podnošenja direktno na ministra MGSI Tomislav Momirović (tokom 8 meseci) i njegovog pomoćnika Milan Petrović (tokom protekle 2 godine, počelo je dok je još bio Načelnik za vozila u ABS),  te na direktora ABS Duško Pešić (tokom poslednjih 7 meseci), – svi oni su bezobzirno ignorisali sve moje dokaze, – Pešić i Petrović su odgovorili po par puta, ali ništa direktno i konkretno, nego sa praznim „floskulama“, koje sam sa dokazima lako osporio i derogirao, -pa su se onda ućutali, nastavili da ignorišu i mene i moje dokaze, a ministar MGSI Momirović, se čak nije udostojio ni da mi odgovori za proteklih 8 meseci, iako sam ga više puta opominjao da mu je to zakonska obaveza, te da mi je u vezi iste stvari direktno i u zakonskom roku odgovorio čak ministar saobraćaja Nemačke (atačment) – i to je ignorisao.
  Radi se o tome da sam ja, kao po obrazovanju kompetentno lice za vozila, kao bilo ko u MGSI i ABS (osim ako tamo neko ima sa  doktoratom, ne računajući one „divlje“), tražio od ABS i MGSI da zvanično potvrde, da uneseni demontžni elementi u tovarni prostormoga vozila i na vozilo, NISU prepravka vozila, – a što se jasno vidi prema ZOBS-u član 7. tačka 65., . što nisu uradili, a što su bili obavezni, – pa sam onda tražio za to isto da potvrde ako smatraju, da to JESTE prepravka vozila te da to potkrepe sa dokazima, – ali ni to nisu hteli da urade, tako da je bilo jasno kako nezakonito postupaju, te da izbegavaju da se zvanično o tome izjasne, što je kršenje ZOBS-u član 7. tačka 65. i više članova drugih zakona, zbog čega su odgovorni,- a zbog takvog njihovog postupanja-nepostupanja ja sam imao veliku štetu, jer već dve godine nisam registrovao moje vozilo,a zbog svega je moguće da i mnogi drugi vlasnici vozila, zbog ovoga imaju štetu i probleme kad tehničkog pregleda.
                   Zbog ovakvog dokazanog a nezakonitog postupanja direktora ABS- Duško Pešić, Ministra MGSI T. Momirović i  njegovog  pomoćnika Milan Petrović,  ja imam osnovanu sumnju da :
  –  da su isti sa namerom izvršili zloupotrebe njihovih službenih položaja kao državni službenici prema meni kao gradjaninu
  – da su se neprimereno odnosili prema meni kao gradjaninu Srbije i vlasniku vozila, kome su praktično uslužni SERVIS
  – da su isti  prekršili KZ Srbije čl. 359., – zloupotreba položaja,  – i čl. 336. – sprečavanje i ometanje dokazivanja
  – da su isti svojim činjenjem i nečinjenjem i kršenjem ZOBS-u član 7. tačka 65.(kao i predhodni : ministar MGSI Zorana Mihajlović i direktor Jasmina Milošević) ukupno svi zajedno tokom dve protekle godine, doveli do toga da sam imao skoro svakodnevne stresove, duševne patnje i boli u većem stepenu, – što mi je ugrozilo zdravlje a time i život.
  – da su svi gore navedeni u tom periodu činili pravu psihičku torturu i svojevrstan teror prema meni kao državni službenici
  – da od Predsednice Vlade tražim da lica Duško Pešić, Milan Petrović i ministar Tomislav Momirović, momentalno budu razrešeni njihovih službenih položaja (Vlada ih je postavila i ista treba da ih i razreši, te da Predsednik A. Vučić u tom smislu da njegovu saglasnost), te da se pokrene zakonska odgovornost istih, zbog njihovih  nezakonitih, gore navedenih postupanja-nepostupanja, – čime su mi naneli veliku štetu i ozbiljno ugrozili moje zdravlje i život.
  – da sam zbog svega prinudjen da napustim Srbiju, te da se u nju više nikada ne vratim, kao što su već učinile desetine pa i stotine hiljada gradjana Srbije, a očigledan je razlog, ne toliko nemaština, nego teror državnih službenika prema gradjanima
  – da sam više puta čuo A. Vučića kako kaže da treba zaustaviti odlazak gradjana u inostranstvo, pa ga ja pitam kako to misli daučini pored ovakvih državnih službenika  kao gore navedenih, – a koliko je samo takvih u drugim Institucijama širom Srbije.
  – da su takodje i u Inspekciji USP, kao i Načelnici USP  u istom ovom slučaju takodje prekršili ZOBS-u član 7. tačka 65., a takodje i ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU  članovi 29., 27., 13., je nisu naložili Tehničkom pregledu da poništi 4 nepostojećePrimedbe iz Izveštaja od 01.jula 2020(atačment), obaveza po čl. 27., – nisu mi dostavili 14 puta traženi Zapisnik, obaveza po čl. 29, a takodje nisu nekoliko godina, do 01.jula 2020. (za posle neznam) sprečavali tehnički pregled da protivzakonito promoravaju vlasnike vozila : da moraju imati sva sedišta u vozilima (suprotno Obaveštenju USP od 23.08.2018. – zadnji stav)  – zatim da se sa vozila sve „Kuke za prikolice“  moraju demontirati- suprotno PRAVILNIKU O PODELI MOT. VOZILA…. čl. 83,- drugi deo stava 7., – zatim da sam ja „izvršio Prepravku vozila“, što je suprotno ZOBS-učl. 7., tačka 65., gde je detalljno navedeno šta je prepravka vozila, – sve nezakonitosti i  „izmišljotine“ -čime je nanesana veća materijana šteta i izgubljeno vreme pojedinim vlasnicima vozila.
  – da sam im svima  (i MGSI i ABS i USP) dao stavove po istoj stvari od stručnih lica iz EU, konkreno Nemačka, iz visokospecijalizivanih institucija za vozila ( DEKRA, TÜV i KÜS), datih po osnovu istih Zakona u EU i Srbiji, – (neće biti da su ABS, MGSI ili USP ili bilo koja druga Institucija za vozila u Srbiji, stručniji od DEKRA, TÜV i KÜS,  – koje u Srbiji neće dostići ni za 50 godina, – a možda nikada, i to su svi odgovorni za moj slučaj iz MGSI, ABS i USP sve ignorisali.
  – da takodje napominjem da pratim kompletnu situaciju u zemlji, i vidim višegodišnja nastojanja da Srbija udje u EU, pa sam slobodan da upitam PREDSEDNIKA REPUBLIKE I PREDSEDNICU VLADE SRBIJE, – zar Vi stvarno mislite da Srbija može da udje u EU, sa ovakvim Ministarstvima i državnim Ustanovama i sa ovakvim nezakonitim postupanjima i nepostupanjima odgovornih lica kao što su gore navedeni, koja su kao državni službenici dužni da rade u interesu svih gradjana u skladu sa Zakonima, – a kako rade, – dato je gore.
   NA OSNOVU NAPRED NAVEDENOG,  KAO I DATOM U MOJIM RANIJIM PODNECIMA , – TRAŽIM OD PREDSEDNIKA REPUBLIKE I VLADE  SRBIJE HITNO REAGOVANJE, – ŠTO JE NJIHOVA ZAKONSKA OBAVEZA KAO NAJODGOVORNIJIH LICA U SRBIJI.
  PODNOSILAC :Aleksandar Skočajić, dipl. maš. ing.  11050 BEOGRAD 22, Grčića Milenka 4 a/41, Srbija- telefon :  011-2836-304   oko 8 h ili posle 19 h.

Comments are closed.