Zahtevamo smenu VD načelnika PU Vranje, Saše Nedeljkovića

Izvor:  Sindikat ujedinjene policije

Obaveštavamo članstvo, zaposlene u MUP-u, javnost i eminentne medije da smo se dopisom koji Vam prenosimo u celosti, obratili kabinetu ministra policije i direkciji policije :

Obraćamo Vam se ovim zahtevom da u hitnom postupku, a u javnom interesu i očuvanju ugleda Ministarstva razrešite dužnosti Vršioca dužnosti načelnika PU Vranje, Sašu Nedeljkovića.

Saša Nedeljković. Foto Vranje News

Naime Sindikat ujedinjene policije (SUP), kao sindikalna organizacija u MUP-u,koja se zalaže za dekriminalizaciju i depolitizaciju odavno je na sebe preuzela najteži vid borbe, borbe protiv korupcije, do konačnog cilja odvajanja žita od kukolja i očuvanja ugleda ove viteške profesije.

Našim mnogobrojnim konkretnim prijavama ukazali smo na politikanstvo koje se sprovodi u PU u Vranju, organizovanom kriminalu i korupciju od strane onih koji bi trebali da se bore protiv iste.

Naše prijave su po ustaljenoj praksi dolazile na postupanje kod onih OSL protiv kojih smo pisali.

To su ona OSL koji su predhodno nepotistički i partokratski postavljeni na te pozicije, kako bi služili svrsi i zbog nepostupanja po našim prijavama dobijali nagrader u vidu zapošljavanja supruge, decu, rođake i švalerke i to van konkursa i zakonskih uslova.

Neretko smo ukazivali na nezakonito, neprofesionalno i nemoralno ponašanje načelnika PS Trgovište i njemu bliskih policijskih službenika.

I podnosili prijave,

Ova organizovana grupa stavila se na raspolaganju lokalnom političkom moćniku , koji ih je kao komesar štitio od svih kontrola i prijava.

Ovakvim koruptivnim i štetnim ponašanjem po javnom interesu, oni su uveliko doprineli na rušenju ugleda Ministarstva i vere u savremeno demokratsko moderno društvo .

Omogućeno im je da za vreme rada prema građanima postupaju u zavisnosti od političke i klasne pripadnosti, da se za vreme rada svakodnevno opijaju, napuštaju mesto rada, zloupotrebljavaju položaj. Sa druge strane obavezani su na zastrašivanju i obračun sa političkim neistomišljenicima i zaštite izgradnje MHE.

Podsećamo javnost da smo dana 10.4.2023. godine prijavili VD načelnika PU Vranje, koji se  u vreme radnog vremena, u društvu političkog moćnika (bliže opisan u prijavama) nalazi u kafani.

Zahtevali da se isti alkotestira.

Kao i po prethodnim prijavama načelnik je prijavljenog putem telefona obavestio o prijavi i zataškao slučaj bez zakonite kontrole i zakonskog postupanja.

U konkretnom događaju presudno je bilo to sa kim je prijavljeni načelnik PS Trgovište pio, a ne zašto je pio.

Dana 18.5.2023.godine nakon naše prijave, ali i upozorenja na krivičku odgovornost, VD načelnika PU Vranje je PRVI PUT uputio grupu koju je predvodio oficir za kontrolu zakonitosti u radu PU Vranje i kordinator PU Vranje na postupanje po našoj prijavi.

Nakon izvršene kontrole i alkotestiranja kod načelnika PS Trgovište,I.A. očitana je količina od 1,09 mg /ml alkohola u organizmu.

Takođe izvršenim alkotestiranjem saobraćajnog policajca PS Trgovište,T. A. koji je bio u „društvu“ sa načelnikom,  očitana je količina od 0,69 mg /ml alkohola u organizmu.

Napominjamo da je ova kontrola izvršena pod velikim pritiskom i zbog odsutnosti njihovog zajedničkog mentora i lokalnog političnog moćnika N. K.

Međutim navedenom akcijom ispred same zgrade PS Trgovište izvršeno je alkotestiranje nad pol.službenikom T.A. i to u službenom vozilu kojim je upravljao.

Sa druge strane načelniku je omogućeno da izađe iz službenog vozila i alkotestiranje se izvrši tajno u njegovoj kancelariji.

Na ovaj način postupljeno je nezakonito i neravnopravno na štetu javnog interesa.

Verujemo da je tajnim alkotestiranjem pokušano da se sakrije načelnikova alkoholisanost od građana i zaposlenih u PS Trgovište.

Jasno je da su štitili alkoholisanog načelnika umesto javni interes i ugled Ministarstva.

Međutim istina se ne može sakriti niti nesporne činjenice alkoholisanja se može večito abolirati.

Zbog trgovine uticaja i političke pripadnosti kontola nije sprovedena zakonito.

Pored navedenog nije utvrđeno ko je po nalogu za upravljanje službenim vozilom trebalo da istim upravlja.

Zašto su načelnik i saobraćajni policajac bili zajedno, koje su to službene radnje izvršavali?

Zašto načelnik PS Trgovište nije imao na sebi propisanu opremu (opasač i pištolj) ?

Zašto i jedan i drugi zaposleni pored obaveze nisu imali službenu radio stanicu?

I konačno ono što je najbitnije zašto i jednom i drugom zaposlenom nisu izdata rešenja o privremenom udaljavanju sa radnog mesta?

Ovakvim nemoralnim, neprofesionalnim činom ruši se ugled službe.

Poređenja radi u konkretnom slučaju da se radilo o „običnom policajcu“, istom bi ekspresno doneli rešenje i bi tog momenta privremeno udaljen sa posla, na ovaj način se pravi klasna podeljenost i stvara mit zaštićenih i povlašćenih.

Takođe naglašavamo da je VD načelnika PU Vranje po nalogu tog istog političkog moćnika sproveo sistematizaciju u PS Trgovište i unapredio svoje poslušnike i partijske vojnike, zbog iskazane partijske poslušnosti i lojalnosti koje su pružali u sakrivanju tragova i dokaza korupcije i izvršavanju iste.

Zbog toga Vam se obraćamo zahtevom u javnom interesu i očuvanju ugleda službe da:

  • Da u hitnom postupku pokrete disciplinske postupke protiv navedenih i time omogućite da u skladu sa odredbom čl. 217. stav 4. Zakona o policije, protiv A.I i T.A. donesu rešenja o privremenom udaljenju iz službe.
  • To sa razlogom što nakon izvršene ove teške povrede njihovo prisustvo na radu šteti interesima službe. Posebno što bi načelnik PS zloupotrebom službenog položaja i trgovinom uticaja ometao postupak prikupljanja dokaza uticao na svedoke i POSEBNO ŠTO BI PONOVIO ISTU TEŠKU POVREDU.

Konačno načelnik je ovim izgubio kredibilitet kako prema građanima tako i zaposleniuma, dok saobraćajni policajac koji je izvršio ovaj prekršaj ne može građane da sancioniše za lakše ili iste prekršaje,jer nije ista težina izvršene radnje.

  • Da se poništi nepotistička i partokratska sistematizacije koju je sproveo prijavljeni VD načelnika PU Vranje,kojom je obuhvatio zaposlene u PU Vranje, ne po kvalitetu i stučnosti već po partijskoj i rodbinskoj vezi.

Ovom sistematizacijom pored političke odluke u PS Trgovištu obuhvaćena je i supruga jednog političkog funkcionera iz Vranja koja posle više premeštaja sada čeka unapređenje u OSL.

  • Da se razreši družnosti VD načelnika PU Vranje Saša Nedeljković zvog nezakonitog, neprofesionalnog rada i posebno političke aktivnosti i pripadnosti.

Imenovani je zarad dobijanja rešenja na postavljenom mestu, činjenjem i nečinjenjem abolirao mnoge nezakonite radnje, unapređivao i zapošljavao van konkursa.

Po nalogu političke partije sprovodi sistematizaciju kojom se narušava ugled i odnos među zaposlenima.

Konačno kao postavljeni i ovlašćeni propustio je da u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavezama zaposlenima u PU Vranje omogući rad u zdravoj radnoj sredini bez diskriminacije, zlostavljanja na radu,bez povrede ravnopravnosti i nanošenje štetnih posledica uzbunjivaču. Verovao je da će političkom zaštitom obezbediti funciju a kasnije i stvoriti sebi interese.

Shodno svemu napred navedenom, obraćamo Vam se ovim zahtevima u dobroj veri da ćete udovoljavanjem zahteva zaštiti interese Ministartva, očuvati vladavinu prava i sprečiti dalju korupciju i nezakonitost kako u MUP-u tako i društvu.

Zahtevamo da nas hitno o svemu obavestite kao i o konkretnim preduzetim merama,unapred zahvalni.

Predsednik Sindikalna Grupa Vranje:

Zoran Petrović